Test

הרשמה לקייטנת קיץ 2022

ניתן להרשם כרגע רק דרך מחשב. עמכם הסליחה.

תקנון המועדון ונהלי רישום לקייטנות שלנו - חובה לקרוא לפני שנרשמים:

*בעקבות המצב המיוחד - במידה ולא ייתאפשר לקיים קייטנה מכל סיבה חיצונית (קורונה, ״מצב מלחמה״, הנחיות משרד הבריאות וכו׳) - ייתבצע החזר מלא.

*במידה וילד נכנס לבידוד או חלה בקורונה - יתבצע החזר יחסי על הימים שהחסיר בקייטנה בקיזוז התשלום על ההסעות (עליו אין החזר).

*בעקבות המצב המיוחד - ניתן להזיז ולשנות מחזורים באופן גמיש לחלוטין ללא דמי שינוי.

*ניתן לבטל השתתפות לא יאוחר משבוע לפני תחילת הקייטנה. במקרה זה ייתבצע החזר מלא בקיזוז דמי ביטול בסך 100 ש"ח. במידה וייעשה ביטול השתתפות פחות שבוע מתחילת הקייטנה - ייתבצע החזר אך ייגבו דמי ביטול של 600 ש״ח מהאשראי (גם אם שילמתם רק מקדמה של 100 ש״ח בלבד באשראי).

*במידה והילד התחיל את הקייטנה והחליט לפרוש ביום או ביומיים הראשונים בלבד מכל סיבה שהיא - ייתבצע החזר בקיזוז של 600 ש"ח דמי ביטול.

*שימו לב! במידה והילד החליט לפרוש ביום השלישי או בשלב יותר מתקדם מכל סיבה שהיא - אין החזר כספי.

*במידה והילד נרשם לשבועיים והחליט לקצר לשבוע אחד - ייתבצע החזר על השבוע השני בקיזוז של 250 ש"ח דמי ביטול (יש לעדכן עד יום רביעי כולל-אחרת לא ייתבצע זיכוי כלל).

*שימו לב! הודעה על ביטול/פרישה תעשה בכתב בלבד לטלפון של הקייטנה (ווצטאפ בלבד).

*אין החזר כספי על חיסורים מכל סיבה שהיא (כולל רפואי). ניתן להשלים ימים חסרים במהלך קייטנות במועדים אחרים, בתאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.

*במידה והילד חורג מנהלי הקייטנה כגון: בעיות משמעת וכד׳ - תופסק פעילותו ולא ייתאפשר החזר כספי.

ש למלא את כל הפרטים באופן מדוייק - כל הפרטים האחרונים לקראת הקייטנה נשלחים ישירות למספרי הטלפון שרשמתם.

*קיימות 2 אופציות לתשלום (מזומן או אשראי, אנחנו לא מקבלים צ'קים) - בסוף טופס ההרשמה ניתן לבחור באיזה אופן תיהיו מעוניינים לשלם.

* במידה ובחרתם לשלם במזומן בשביל לקבל הנחת מזומן - חובה לשלם 100 ש"ח מקדמה באשראי בסוף הטופס.

פרטי החניך
תאריך לידה *    

בחירת הקייטנה

שעות קייטנה *
מחזור *  

אין פעילות בתאריכים ושעות שנבחרו


פרטי הורים
תשלום
משתתף :
שם: , מבקש/ת להירשם
לקייטנת
שמתקיימת בתאריכים:


סך הכל עלות למשתתף/ת:  ש"ח
הסעות: ש"ח
סה"כ כולל הסעות: ש"חקופון    קבל הנחה
סה"כ לתשלום:  ש"ח
הנחת קופון  ש"ח   בטל קופון
*שימוש בקופון אפשרי רק לנרשמים בכרטיס אשראי
סה"כ הנחות:  ש"ח
סה"כ לתשלום לאחר ההנחות:  ש"ח
סה"כ הסעות:  ש"ח
סה"כ כולל הסעות:  ש"ח
הצהרת הורה

בני / ביתי אינו סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות.

אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל המחנה בכל שינוי במצב בריאותו של הילד/ה.

אני מאשר/ת כי בני / ביתי בעל/ת ידע בסיסי בשחייה.

אני מאשר פרסום תמונות בהם מופיעים ילדיי. במידה ואיני מעוניין עלי להודיע על כך.

כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לבית הספר לגלישה סי אנד סאן סרף תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל בלבד וכנגד סי אנד סאן סרף בילבד.

בשליחת טופס זה אני מאשר/ת שקראתי את הנחיות ונהלי הרישום ואני מסכים/ה לתנאים המפורטים בו.

סימון בתיבות הינו תחליף לחתימתי.

רישמו אותי לקייטנה רישמו אותנו לקייטנות
תשלום בכרטיס אשראי
רישמו אותי לקייטנה רשמו אותנו לקייטנות
תשלום במזומן (מקדמה של 100 ש”ח באשראי)